Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2010, Trường Mẫu Giáo Họa Mi xã An Phúc là một trường thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Đông Hải đã được các cấp các ngành đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng dạy học, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của đơn vị. Trường Mẫu Giáo Họa Mi đã được cấp trên công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2, nhà trường từng bước đổi mới trong cách giảng dạy, hội giảng, chuyên đề. Tổ chức các hoạt động trãi nghiệm cho trẻ tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.