Trường mẫu giáo Họa Mi xã An Phúc được cấp trên đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi đầy đủ.

Tổng số phòng: 20 phòng

Trong đó:

- Phòng học: 10 phòng. Trung tâm: 7; điểm lẻ: 03

- Phòng chức năng: 10 phòng. Phòng hiệu trưởng: 1; Phòng phó Hiệu trưởng: 2; Phòng y tế: 1; Phòng nhân viên:1; Phòng vi tính: 1; Phòng đa năng: 1; Phòng hội họp: 1; Nhà bếp: 1; Phòng nghệ thuật: 1.